De Goede Teksten - Tekstschrijver Ede

Privacy Policy

×

Privacy Policy

Deze privacy policy geldt voor alle bezoekers van degoedeteksten.nl. 

De website www.degoedeteksten.nl staat onder beheer van De Goede Teksten te Ede. De Goede Teksten is een handelsnaam van De Goede Teksten.

Je wilt grip hebben op de online sporen die je nalaat en weten wat er met je gegevens gebeurt. Dat vind ik zelf ook logisch, dus ik heb onderstaande privacyverklaring met zorg opgesteld.

Bezoek je mijn site, mail je mij of neem je op een andere manier contact met me op, dan ontvang ik persoonsgegevens van je. Het zijn er misschien niet veel, maar ik bewaar en verwerk die gegevens van je wel. Daarom kun je in deze privacyverklaring lezen waarom dat gebeurt, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen.
Het is verplicht deze privacyverklaring in begrijpelijke woorden te schrijven, een eis waar ik als tekstschrijver helemaal achter sta. Eigenlijk zou dat voor elk document moeten gelden. In ieder geval voor alle zogenoemde kleine lettertjes en de algemene voorwaarden.

Ben je jonger dan 16 jaar?
Als je jonger bent dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om mijn website en diensten te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?
De Goede Teksten verwerkt je persoonsgegevens zodra je contact met mij opneemt. Dat kan zijn doordat je het contactformulier invult, mij belt of e-mailt of als je mij inhuurt als tekstschrijver.
Dat betekent dat ik een of meer van de volgende persoonsgegevens van je verwerk:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je mij geeft, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Waarom verwerk ik de persoonsgegevens?
Ik gebruik ze om contact met je te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen.

Wat doe ik niet met je gegevens?
Ik verkoop je gegevens niet en geef ze niet door aan anderen. Ook gebruik ik ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat ik geen gebruik maak van computerprogramma’s of –systemen waar geen mens meer aan te pas komt.

Met welke derde partijen deel ik je persoonsgegevens?
Normaliter ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Maar er zijn derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel daarvan. Dat is alleen het geval als de wet me daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn werk goed te kunnen doen.

Het gaat om de volgende ‘derden’:

• De website host, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren. Deze organisatie heeft alleen toegang tot je gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
• De systeembeheerder. Die helpt mij weer op weg als ik vastloop of het even niet meer weet. Kijkt hij op afstand of naast mijn bureau mee in mijn schermen, dan sluit ik alle documenten voor hij aan de slag gaat.
• De boekhouder. Voor de verwerking van mijn belastingaangiften heeft hij inzicht in facturen. Dit blijft beperkt tot bedrijfsnaam, naam contactpersoon, gefactureerd bedrag en in rekening gebrachte BTW.
• Google Analytics, om de website continu te kunnen verbeteren.

Met deze partijen heb ik verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Wat doe ik met cookies?
Ik gebruik uitsluitend analytische cookies. Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers op een website. Het doel: Google Analytics kunnen gebruiken om de website continu te kunnen verbeteren.

Mijn webbouwer heeft Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. Geheel volgens de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat betekent onder andere dat het IP-adres van de bezoeker gedeeltelijk wordt versleuteld. Daarmee wordt het unieke gedeelte van het IP-adres geanonimiseerd. ‘Gegevens delen’ is uitgezet.

Als je mijn website bezoekt, verzamel ik ook informatie van je die niet persoonlijk is, zoals:

· De naam van de browser die je gebruikt
· Het besturingssysteem dat je gebruikt
· De serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt
Omdat het IP-adres gedeeltelijk wordt versleuteld, is deze informatie niet terug te herleiden tot een specifieke bezoeker.

NB Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wat doe ik met Google Analytics?
Google Analytics biedt mij antwoord op vragen als: welke pagina’s worden het meest bezocht? Hoe lang blijft een bezoeker en welke links klikt hij of zij aan? Dat maakt het mogelijk de website verder te verbeteren en meer informatie te bieden die de bezoekers graag lezen. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Hier vind je meer informatie over het Privacybeleid van Google.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel.

• Ben je klant of klant geweest? Dan bewaar ik je persoonsgegevens zeven jaar. Dat doe ik omdat ik volgens de belastingwetgeving verplicht ben mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
• Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan hangt het van de reden van dit zakelijk contact af hoe lang ik je gegevens bewaar. Wil je daar meer over weten, dan vertel ik je welke gegevens ik van je heb en wat ik ermee doe.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?
De Goede Teksten neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.
Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@degoedeteksten.nl.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Natuurlijk kun je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of (laten) verwijderen. Neem daarvoor contact met me op. Ik reageer uiterlijk binnen vier weken op je verzoek.
Heb je een klacht, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?
Neem contact op met:
De Goede Teksten, Liesbeth de Goede, Stationsweg 71, 6711 PL Ede
www.degoedeteksten.nl info@degoedeteksten.nl (06) 39 64 09 00